Welkom » April
Web winkel
Nieuwsbrief

April

Afhankelijk van de weersomstandigheden en de terreingesteldheid:

 • Spitten en plant- en zaaiklaarmaken van borders, perken en gazons,inwerken van compost en andere bodemverbeteringsmiddelen.
 • TE VERMIJDEN: het uitvoeren van een bodembewerking is te vermijden indien de bodem er nat bijligt daar dit tot een verslemping en bederf van de bodemstructuur leidt.

Planttijd:de weersomstandigheden zijn nu ideaal voor het aanplanten van:

 • bloembollen (voorjaarbloeiers)
 • alle groenblijvende planten met kluit of in pot alle
 • containerplanten
 • bladverliezende planten met kluit of blote wortel tot half april, afhankelijk van de weersomstandigheden

Bij het aanplanten van planten met blote wortel dient men steeds te vermijden dat de wortels uitdrogen. De planten dus voorlopig inkuilen (of afdekken) tot de plantkuilen zijn klaargemaakt. In droge gronden is het aan te raden de planten aan te gieten alvorens de plantput volledig wordt dichtgegooid. "PLANT NOOIT IN EEN VERZOPEN GROND" De plantkuilen worden steeds ruim gegraven. Minstens het dubbele van de doormeter van het wortelgestel. Er dient steeds nagekeken te worden of de bodem van de plantkuil voldoende water doorlatend is. Stagnerend water in de plantkuil is dodelijk voor de planten. De ondoorlaatbare lagen dienen steeds doorbroken te worden, desnoods tot op een diepte van 100 cm. In de plantkuilen verwerken we steeds organische meststoffen op basis van een compost.De hoeveelheid compost die we door de vulaarde vermengen is afhankelijk van de grootte van de plantkuil,de voedingswaarde van de vulaarde,en de latere groei van de plant.

Inpakmateriaal

 • Kluitplanten worden steeds afgeleverd met een juteweefsel rondom de kluit.Dit weefsel wordt nooit verwijderd bij de aanplanting daar dit tot beschadiging van de wortelkluit kan leiden met alle nadelige gevolgen vandien.Het weefsel verrot in de grond en geeft geen bodemverontreiniging of groeiremmingen.
 • Draadkorven van gebrande ijzerdraad blijven in principe eveneens bij de aanplanting rond de aardkluit.Bij het vullen van de plantput knippen we bovenaan de draad door om insnoering te voorkomen.
 • Andere materialen zoals kunststofpotten worden steeds verwijderd bij de aanplantingen.Alvorens planten uit kunststofpotten aan te planten laat men de plantkluiten zich tot verzadiging volzuigen met water.

Steunpalen

 • Bomen en planten met een stam of stammetje worden steeds gesteund met een houten paal en de nodige bindsels. Een hoogstamboom (stamlengte van 200 cm en meer) wordt gesteund door een geïmpregneerde paal van diameter=9cm en lengte 300 cm, welke minstens 75 cm diep in de grond wordt gedreven. Deze paal verhindert het loswaaien van de boom bij hevige wind.
 • Haagplanten zoals carpinus en fagus worden eveneens steeds aangeplant aan leidraden om het loswaaien en breken van de haarworteltjes te verhinderen.

Watervoorzieningen

 • Bij het aanplanten van grote bomen,struiken,dennen enz. is het raadzaam een drainageslang van 5 cm doormeter in te graven op +/- 25 cm diepte en volledig rond de aardkluit geslingerd. Dit is handig om op een efficiente wijze de planten van water te voorzien bij droge weersomstandigheden.

Gazon

 • Bemesting: vanaf nu beginnen we met de gazons te bemesten. Dit kan op basis van zowel traag- als snelwerkende meststoffen
 • Gezien de voorbij natte weersomstandigheden is het nuttig om de gazons te verluchten.Dit kan gebeuren door het prikken van het gazon.
 • Verticuteren of uitschrapen van mosgroei en droge grasmassa voeren we enkel uit bij droge weersomstandigheden om verslempen van de grasmat te voorkomen.Terzelfde tijd kunnen de nodige bij- of herinzaaiingen gebeuren.
 • Bekalking:gazons op zure gronden kunnen best een portie kalk krijgen, evenwel niet toe te passen samen met een meststofgift. Maximaal 10 kg per 100 M2 en bij voorkeur een magnesiumhoudende kalkmeststof (vooral voor zandgronden).

Snoeiwerk: de late actienemers kunnen nog heelwat werk verrichten.

 • Uitgebloeide bloeiwijzen van allerhande struiken. Rozenstruiken kan men vanaf half maart insnijden tot op 3 ogen. Men behoudt enkel de stevige takken (3 à 4 per struik is voldoende).
 • Struiken en bomen met merghout (holle takken) zoals vlier, vlinderstruik,catalpa snoeit men best in de lente als de planten beginnen te botten.
 • Bomen en struiken welke gemakkelijk bloeden (sap verliezen) zoals berk en acer dienen bij voorkeur gesnoeid te worden bij het uitlopen van de jonge botten in de lente, daar de kans op doodbloeden heel reël is bij snoeiwerk in het vroege voorjaar.
 • Vormsnoei:bollen en blokken kunnen nog bijgesnoeid worden.
 • Afgestorven vaste planten: moeten opgeruimd worden.
 • Struiken en planten welke in het voorjaar bloeien, snoeit men pas na de bloei.
 • Snoeien tijdens de winter leidt tot verlies van het bloemhout en resulteert in een bloemloze lente.


[Terug naar vorige]
Groothandelscataloog online beschikbaar
Klik & Vind
Selectie Wijzigen
Verwijder selectie
Maak uw selectie
Snel zoeken
 
Uitgebreid zoeken

Nieuwe producten
Meer
Physocarpus op. ′Little Angel′
Physocarpus op. ′Little Angel′

Openingsuren
 •   M 9h 12h 13h 17h
 •   D Gesloten
 •   W 9h 12h 13h 17h
 •   D 9h 12h 13h 17h
 •   V 9h 12h 13h 17h
 •   Z 9h 16h
 •   Z Gesloten
 • Jaarlijks verlof:
  31 juli - 20 augustus 2017
  Eindejaarssluiting:
  24 dec. 2017 - 07 jan. 2018

Sitemap | De Witte Berk Copyright 2007 - Algemene voorwaarden   |   BTW BE 0416.744.464  -  RPR Leuven   |   Webdesign by ABO Service